การวิจัยที่ใจกลางยุโรป วาระนวัตกรรมใหม่ของแอฟริกา

การวิจัยที่ใจกลางยุโรป วาระนวัตกรรมใหม่ของแอฟริกา

ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ขยายตัวอย่างมากได้รับการเห็นชอบในการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรป (EU) และสหภาพแอฟริกา (AU) ครั้งที่ 6 ที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ วาระนวัตกรรมใหม่มองว่ามหาวิทยาลัยเป็นประตูสู่ระหว่างทวีป ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นหัวใจของการพัฒนา และสร้างกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับการทำงานร่วมกันโดยอิงจากการเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน

การประชุมสุดยอดดังกล่าวประกาศแผนการลงทุนอย่างน้อย 150 พันล้านยูโร

 (170 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และเสนอการดำเนินการแบบร่วมมือกันใน 4 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ สาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

ก่อนการประชุมสุดยอด เครือข่ายมหาวิทยาลัยในแอฟริกาและยุโรป – African Research Universities Alliance and the Guild of European Research-Intensive Universities – เรียกร้องให้สหภาพระดับภูมิภาคจัดลำดับความสำคัญของความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม (R&I) ในแอฟริกา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศูนย์ ของความเป็นเลิศด้านการวิจัย

Jan Palmowski เลขาธิการสมาคมกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ว่าการระบุมหาวิทยาลัยเป็นเกตเวย์ระหว่างยุโรปและแอฟริกา “ให้มหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบในการใช้การลงทุนที่มีแนวโน้มว่าจะปฏิบัติตามร่วมกันและเพื่อประโยชน์ของสังคม และเชิญชวนให้เราลองนึกภาพว่าเราทำงานร่วมกันอย่างไร ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา และสถาบันต่างๆ

“มหาวิทยาลัยได้รับโอกาสมากมายในการจัดการกับความท้าทายทางวิทยาศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจของเราผ่านการเป็นหุ้นส่วนอย่างแท้จริง เราควรใช้มันอย่างชาญฉลาด” เขากล่าว

แถลงการณ์ การประชุมสุดยอดที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์กล่าวว่าผู้นำสหภาพยุโรปและออสเตรเลียได้ให้คำมั่นในวิสัยทัศน์ร่วมสำหรับการเป็นหุ้นส่วนครั้งใหม่เพื่อสร้างอนาคตร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนและเพื่อนบ้าน

รับประกันโดยแพ็คเกจการลงทุนแอฟริกา-ยุโรปอย่างน้อย 150 พันล้านยูโร ซึ่งประกอบด้วยแพ็คเกจการลงทุน สุขภาพและการศึกษา

ในด้านการศึกษา ถ้อยแถลงกล่าวว่า

 “เราจะร่วมมือกันสนับสนุนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างนักวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ร่วมกัน รวมถึงการแบ่งปันเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ รวมถึงผ่านวาระนวัตกรรมร่วมกันของ AU-EU

“เราจะสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนคนหนุ่มสาว อาสาสมัคร และนักศึกษา ผ่านโครงการ Erasmus+ ที่ขยายออกไป และพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อปรับปรุงความเข้าใจซึ่งกันและกันและส่งเสริมความเป็นเลิศ”

เพื่อช่วยแก้ไขช่องว่างการเรียนรู้ที่เกิดจากการระบาดใหญ่ จะมีการส่งเสริมโอกาสสำหรับการศึกษาและฝึกอบรมสายอาชีพอาชีวศึกษา รวมทั้งในระดับภูมิภาค

เครดิต :coachsfactoryoutlett.net, conservativepartyarchive.org, denachtzuster.net, drugstoregenericinusa.com, energypreparedness.net