ขยายข้อมูลเชิงลึกของเราไปสู่อธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วโลก

ขยายข้อมูลเชิงลึกของเราไปสู่อธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วโลก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วโลกมีบทบาทอย่างมากในการบริหารสถาบัน ออกแบบงานวิชาการ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติ ทว่าสิ่งที่โลกรู้เกี่ยวกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ผู้นำในสถาบัน ‘ระดับโลก’ ตามที่กำหนดโดยใช้บรรณานุกรมในหนังสือเล่มใหม่ของเรา เราเปิดเผยคุณค่าของมุมมองที่กว้างขึ้นและขยายผลเพื่อตรวจสอบประธานาธิบดีจากประเทศและสถาบันต่างๆ ในวงกว้าง

Global University President Leadershipนำเสนอการอภิปรายเชิงลึก

กับผู้นำจาก 19 มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นทั่วโลกจาก 13 ประเทศ และจัดการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติและการสำรวจงานวิจัยที่มีอยู่

เราค้นพบว่าไม่มีเส้นทางสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีที่เหมือนกัน ประธานาธิบดีและทีมผู้บริหารใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนเพื่อเป็นผู้นำ และพวกเขากำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นไม่เพียงแค่ในการเป็นหัวหอกในการริเริ่มทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสนับสนุนประเด็นทางสังคมในวงกว้างอีกด้วย

สิ่งที่สำคัญสำหรับประธานาธิบดีระหว่างประเทศ?

การอ่านบทสัมภาษณ์เผยให้เห็นฉันทามติระหว่างประธานาธิบดีเกี่ยวกับความสำคัญของการสื่อสาร ความไม่มีระเบียบวินัยทางวิชาการกับการเป็นผู้นำ และคุณค่าของความร่วมมือระดับโลก สิ่งเหล่านี้เป็นจุดสำคัญทั้งหมดเมื่อมีการปิดวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง การหมุนเวียนของความเป็นผู้นำและการหยุดชะงักของการเดินทางระหว่างประเทศและการทำงานร่วมกัน

ในคำพูดของพวกเขาเอง ประธานาธิบดีให้ความกระจ่างถึงคุณค่าของความสัมพันธ์กับผู้นำระดับสูง พวกเขาเกี่ยวข้องกับการวิ่งเต้นและการเป็นนายหน้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย โดยยืนยันถึงความสำคัญของการจัดการกับสิ่งภายนอกที่ไม่แน่นอนมากมาย

พวกเขาหารือเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของการสื่อสารในการประสานงานสถานการณ์

ภายนอกและความกดดัน มีส่วนร่วมในการออกแบบเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย แผนการสร้าง และการพูดและโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก

แม้ว่าพวกเขาจะบริหารสถาบันที่มีโครงสร้างตามสาขาวิชา แต่ประธานาธิบดีก็รู้สึกทึ่งกับสหวิทยาการอย่างชัดเจน ประธานาธิบดีส่วนใหญ่ไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งว่าโครงสร้างสถาบันที่มีนวัตกรรมและพลวัตสามารถขับเคลื่อนไม่เพียงแต่ผลตอบแทนทางการเงินที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการคิด การเป็นหุ้นส่วน และการมีส่วนร่วมในรูปแบบใหม่ด้วย

พวกเขากล่าวถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงมุมมองทางวินัยในลักษณะที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจความซับซ้อนได้ดีขึ้น หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงความสำคัญของความซับซ้อนและความไม่แน่นอน พวกเขาพยายามสร้างชุมชนสหวิทยาการที่ประสานกับสังคมได้ง่ายขึ้นผ่านกลไกต่างๆ

ความร่วมมือระดับโลก

ในขณะที่บทบาทสถาบันของพวกเขาถ่ายทอด ประธานาธิบดีให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือระดับโลก แม้ว่าจะแตกต่างกันออกไป กรณีศึกษาจากเอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ และแอฟริกา เผยให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญในภารกิจและตำแหน่งระหว่างมหาวิทยาลัยจากประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา

เมื่ออธิการบดีจากประเทศพัฒนาแล้วพูดถึงพันธกิจ พวกเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยในฐานะชุมชนวิชาการที่เป็นอิสระและเป็นอิสระในสังคม

ประธานาธิบดีจากประเทศกำลังพัฒนาให้ความสำคัญกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิชาการ การบรรเทาการทุจริต การว่าจ้างและการรักษาพนักงาน และค้นหาวิธีการปรับความเกี่ยวข้องของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับผลกระทบระดับโลก

อธิการบดีตรวจสอบความทุ่มเทของมหาวิทยาลัยในการอุทิศตนเพื่อชุมชนท้องถิ่นและสังคมมนุษย์ พวกเขาจดจ่ออยู่กับการวิจัยที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ฝึกอบรมผู้นำทางสังคมและพลเมืองในอนาคต ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษาออนไลน์จำนวนมาก และฝ่าฟันอุปสรรคทางการเมืองเพื่อจัดการกับความท้าทายของมนุษย์ทั่วไป

เครดิต :coachsfactoryoutlett.net, conservativepartyarchive.org, denachtzuster.net, drugstoregenericinusa.com, energypreparedness.net