UFABET

UFABET

ผลงานโฆษณาจิ้งจกของ น้าค่อม คว้ารางวัล Bronze ของ คานส์

ผลงานโฆษณาจิ้งจกของ น้าค่อม คว้ารางวัล Bronze ของ คานส์

ภูมิใจ! ผลงานการแสดงเป็นจิ้งจกของ ‘น้าค่อม ชวนชื่น’ ในโฆษณา ‘กรุงศรี ออโต้’ คว้ารางวัล ‘Bronze’ ของ ‘คานส์  (Cannes)’ โฆษณาน้าค่อมคว้ารางวัลคานส์ – ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของเพื่อน...

Continue reading...